دسته‌ها

معرفی چادگان

چادگان از دو بخش چاد و گان تشکیل شده است .چاد(کلمه ای ترکی به معنای شیار،شکاف و دره و)گان(پسوند نسبت) می باشد.قرار گرفتن بافت قدیم چادگان در میان دره ای کوچک با معنی لغوی آن یکسان است. پیدایش شهر چادگان نه بر اساس ضرورت های تاریخی یا سیاسی بوده،بلکه بیشتر به علت شرایط مناسب محیط طبیعی بوده است.وجود رودخانه مهم زاینده رود مهمترین عامل پیدایش شهر چادگان بشمار می آید.

آخرین اخبار

اصفهان
Sep 26, 2022 - Mon
Eşfehān, IR
12°C
آسمان صاف
آسمان صاف
2 متر بر ثانیه (m/s), شمال شرقی
16%
759.06 میلی متر جیوه (mmHg)

دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱

میز خدمات الکترونیک