سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۰:۰۲:۵۱
فرمانداری شهرستان چادگان

امور مالیاتی

مودیان مالیاتی می توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمالت الکترونیک سازمان امور مالیاتی از انواع خدمات برخط شامل: ثبت اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، مالیات بر ارزش افزوده، صدور قبض مالیات و پرداخت الکترونیک، گزارش فرار مالیاتی، رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی و … بهره مند شوند.

کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی و تشکل های قانونی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم (و کلیه اصلاحیه های بعدی) می توانند در این سامانه اقدام به پیش ثبت نام و ثبت نام و دریافت شماره اقتصادی نمایند.