چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۳:۲۹:۵۱
فرمانداری شهرستان چادگان

درباره بخشداری ها

شهرستان چادگان دارای ۲ بخش، ۴ دهستان و ۲ شهر به شرح زیر است:

بخش مرکز بخش نام دهستان مرکز دهستان
مرکزی چادگان کبوترسرخ رزوه
کاوه آهنگر مشهد کاوه
چنارود اورگان چنارود شمالی فراموشجان
چنارود جنوبی اورگان