چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۲:۲۹:۳۱
فرمانداری شهرستان چادگان

فرماندار

photo_2022-12-17_12-23-51

فرماندار

علی درویشی

 

شرح وظایف فرماندار

 • اجرای سیاست های عمومی دولت از طریق هماهنگ ساختن فعالیتهای مؤسسات دولتی و محلی در شهـرستان، بخش ها، روستاها و همچنین برقراری، حفظ و نظم امنیت داخلی
 • نظارت در کار وظائف مأموران کشوری در شهرستان
 • ایجاد و حفظ هماهنگی بین ادارات و سازمان های دولتی، حفظ امنیت و انتظامات در شهرستان
 • انجام امر انتخابات عمومی (مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی،شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری)
 • نظارت بر عمران شهرستان و روستاها، سعی در بالا بردن سطح زندگی عمومی، تأمین رفاه و آسایش عمومی
 • کمک و مساعدت در بسط آموزش و پرورش عمومی به خصوص در روستاها از طریق سازمانهای مربوطه
 • اقدام لازم در مورد بلیات طبیعی و غیرمترقبه و مساعدت به آسیب دیدگان، هماهنگی و استفاده از کلیه امکانات سازمانها
  نظارت عمومی اجرای قانون شهرداری ها، نظارت در امر کشاورزی و دامپروری، ،ورزش و جوانان
 • نظارت بر امر تأمین خوار و بار و مایحتاج عمومی، نظارت در امر بهداشت و درمان -نظارت در حفظ ابنیه، آثار ملی و باستانی از طریق تشریک مساعی با مسئولان امر
 • بررسی، رسیدگی و اقدام نسبت به کلیه شکایات واصله و ارجاع آن به واحدهای مربوطه جهت پیگیری -انجام وظایف مربوط به اتباع بیگانه -انجام سایر وظایفی که فرماندار به موجب قوانین و مقررات عهده دار است.

*بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴ آئین نامه اجرائی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب تاریخ: ۱۵/۰۴/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی اداره امور شهرستان با فرماندار است و فرمانداران همان وظائف استانداران را عهده دار بوده ، لیکن قلمرو مسئولیت آنها محدودتر می باشد.