چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۳:۴۶:۴۰
فرمانداری شهرستان چادگان

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی

photo_2022-12-19_11-02-40

مهندس سید اسماعیل علوی

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی

شرح وظایف معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار

  • تشکیل جلسات ماهانه با هماهنگی فرماندار
  • نظارت بر عملکرد ادارات شهرستان
  • اعمال نظارت ویژه بر عملکرد کمیته های اجرایی آرد و نان و حوادث غیر مترقبه
  • تماس های حضوری و تلفنی با مسئولین شهرستان جهت اطلاع از نحوه کار آنان
  • ایجاد هماهنگی بین ادارات و بخشداری های تابعه
  • پیگیری عملکرد کلیه دستگاه های اجرایی و بررسی کیفیت و کمیت کار آن ها
  • دبیر جلسه شورای اداری
  • پیگیری امور مربوط به ارزشیابی سالانه مسئولین ادارات و کارکنان فرمانداری