دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
۰۹:۰۶:۱۳
فرمانداری شهرستان چادگان

معرفی کارشناسان

فرمانداری

کارشناس فناوری اطلاعات

جمال الدین صفری – داخلی: ۲۲۸

کارشناس مسئول امور سیاسی و انتخابات

علیار شاه بندری داخلی: ۲۲۰

مسئول دفتر فرماندار

اصغر سمندگانی – داخلی ۲۰۰

کارشناس برنامه ریزی، آمار و فناوری اطلاعات

اشرف میرزائی – داخلی: ۲۱۰

کارشناس روابط عمومی

اسحاق عباسی – داخلی: ۲۱۶

کارشناس حراست

موسی میرزایی داخلی: ۲۰۹

کارشناس  امور امنیتی انتظامی

احمدرضا ایسپره داخلی: ۲۱۱

کارشناس بحران و انتخابات

یزدان پناه شکوهی داخلی: ۲۲۶

کارشناس امور بانوان

مژگان قره داغی داخلی: ۲۰۷

کارشناس حقوقی

شکراله صفری داخلی: ۲۳۱

مسئول امور خدمات

غلامحسین کریمیان داخلی: ۲۰۶

کارشناس دبیرخانه

سیدمحمدرضا نوحی داخلی: ۲۱۴

بخشداری مرکزی

مسئول فنی دهیاری های بخش مرکزی

سجاد غلامی داخلی: ۰۴۳۳ ۵۷۶۹ ۰۳۱

مسئول امور مالی دهیاری های بخش مرکزی

پریسا محمدی داخلی: ۰۴۳۲ ۵۷۶۹ ۰۳۱

مسئول ستاد اقامه نماز

حسین فخرایی داخلی: ۲۲۲

مسئول امور مالی دهیاری های بخش مرکزی

 فاطمه نجاری داخلی: ۰۴۳۲ ۵۷۶۹ ۰۳۱

مسئول تأسیسات

محمد اسماعیلی داخلی: ۲۰۸

بخشداری چنارود

کارشناس امور دهستان ها و شوراها

جواد نادی داخلی: ۲۱۴۰ ۵۷۷۴ ۰۳۱

کارشناس توسعه عمران روستایی

کیهان زندی داخلی: ۲۱۲۱ ۵۷۷۴ ۰۳۱

مسئول فنی دهیاری های بخش چنارود

امین بهمن زیاری داخلی: ۲۱۴۰ ۵۷۷۴ ۰۳۱

مسئول فنی و امور اداری دهیاری های بخش چنارود

علی برونی داخلی: ۲۱۴۰ ۵۷۷۴ ۰۳۱

مسئول امور خدمات

محمدنصیر استکی داخلی: ۲۱۴۰ ۵۷۷۴ ۰۳۱