چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۰۴:۰۰:۲۷
فرمانداری شهرستان چادگان

خدمات فرمانداری

 

طبقه سوم:

رییس دفتر فرماندار:اصغر سمندگانی – داخلی ۲۰۰

مسئول روابط عمومی:اسحاق عباسی – داخلی ۲۱۶

 

طبقه دوم:

مسئول حراست:موسی میرزایی – داخلی ۲۰۹

کارشناس فناوری اطلاعات:جمال الدین صفری – داخلی ۲۲۸

کارشناس فناوری اطلاعات:اشرف میرزایی – داخلی ۲۱۰

کارشناس حقوقی:شکرا… صفری – داخلی ۲۳۱

کارشناسی انتخابات:یزدان پناه شکوهی – داخلی ۲۲۶

کارشناس سیاسی – امنیتی – انتظامی:احمدرضا ایسپره – داخلی ۲۱۱

کارشناس دبیرخانه:محمدرضا نوحی – داخلی ۲۱۴

 

طبقه اول:

کارشناس امور بانوان:مژگان قره داغی – داخلی ۲۰۷

کارشناس اجتماعی:علیار شاه بندری – داخلی ۲۲۰

مسئول ستاد اقامه نماز:حسین فخرایی – داخلی ۲۲۲

مسئولین امور مالی دهیاری های بخش مرکزی:پریسا محمدی – فاطمه نجاری ۰۳۱۵۷۶۹۰۴۳۲

مسئول امور فنی دهیاری های بخش مرکزی:سجاد غلامی – ۰۳۱۵۷۶۹۴۳۰