سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۱:۲۹:۱۷
فرمانداری شهرستان چادگان

منابع طبیعی و آبخیزداری

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، جهت سهولت انجام فرآیندهای مربوط به خدمات زمین و صدور مجوزهای حوزه اراضی و املاک نظیر واگذاری و تغییر کاربری اراضی یا صدور پروانه ساخت و ساز و با هدف کاهش سردرگمی متقاضیان گرامی و کاهش هزینه و زمان ارائه این خدمات، امکان ثبت و پیگیری درخواست متقاضیان خدمات زمین را فراهم می‌کند.