دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰:۱۷:۲۰
فرمانداری شهرستان چادگان

موقعیت جغرافیایی

ویژگیهای تاریخی شهرستان چادگان

پیشینه تاریخی شهرستان

     فریدن (پرتیکان) در زمان هخامنشیان یکی از ایالت های مهم ایران بوده است و منطقهی امروزی که فریدن نامیده شده است، در تاریخ باستان با نامهای پاراتاکن، پارتکان، پاراتاکین، پرکان، پاره تاکنو پری تاکن، پرتیکان، فریدون، فریذین و فریدن نامیده می شد که برای این نامها معنای درستی در دسترس نیست، مضاف به اینکه منطقه چنارود جزء فریدن می باشد. در دوران صفویه با کوچاندن ترک زبانان توسط شاه عباس اول به این ناحیه و نیز بواسطه دارا بودن موقعیت طبیعی و مساعد و نزدیکی به رود خانه زاینده رود ناحیهبه عنوان ناحیه مساعد برای زندگی انتخاب شده است  نام باستانی چادگان پارتاک بوده ویکی از بهترین  نقاط  برای سکونت  وکشاورزی  ودامپروری مورد توجه قرار گرفته بود.

سابقه تقسیمات کشوری شهرستان

     شهرچادگان در سال ۱۳۳۹ به عنوان مرکز بخش چادگان انتخاب گردید و براساس تصویب نامه شماره ۴۷۵۲۶/ت ۲۷۰۱۷ک مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۱  کمیسیون سیاسی ودفاعی مجلس در مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۱ بخش چادگان به شهرستان چادگان  تبدیل گردید که  به استناد مصوبه مذکوربخشداری مرکزی  شامل دهستان های کبوتر سرخ و کاوه آهنگر تاسیس گردید. شهرستان چادگان –بخش چنارود که دارای دو دهستان با نامهای دهستان چنارود شمالی به مرکزیت روستای فراموشجان –دهستان چنارود جنوبی به مرکزیت روستای اورگان

وجه تسمیه شهرستان

     کلمه چادگان از دو بخش ((چاد)) و((گان)) تشکیل شده است.چاد کلمه ای است ترکی به معنای شیار،شکاف و یا دره و گان پسوند نسبت می باشد. قرار گرفتن بافت قدیم شهر چادگان در میان دره ای کوچک با معنای لغوی آن یکسان است.پیدایش شهر چادگان نه بر اساس ضرورتهای تاریخی یا سیاسی، بلکه بیشتر به علت شرایط مناسب محیط طبیعی بوده است.وجود رودخانه زاینده رود به فاصله ۳ کیلومتری جنوب شهر مهمترین عامل پیدایش شهر چادگان به شمار می آید که بافت جدید شهر در جهت شمال غربی و غرب در حال گسترش است. بخش چنارود به دهستان های چنارود شمالی و چنارود جنوبی تقسیم می شود که بخش چنارود دارای دو روستای بزرگ به نام فراموشجان و روستای اورگان می باشدو همچنین وجه تسمیهی روستای اورگان ک بخشداری چنارود در این روستا قرار دارد بدین صورت است که در زبان بختیاری اورگان مخفف آب روگان یعنی جایی که آب فراوان هست می باشد،اما در موردوجه تسمیه فراموشجان دو نقل وجود دارد۱-اینکه امامزاده اسماعیل در این روستا قرار دارد و فراموش شده بود تا مدتها بعد شجره نامه امامزاده پیدا شد وآنرا فراموشجان نامیدند۲-اینکه سرهنگی به واسطه دیدن معجزه از امامزاده اسماعیل از سرباز گرفتن منصرف شد و دیگر سربازگیری فراموش شدو همچنین به خاطر امامزاده این روستا به روستا امامزاده اسماعیل نیز اطلاق می شود.

مفاخر سیاسی ، علمی و ادبی شهرستان

     سردارشهید نبی الله شاهمرادی، سردارشهید سید محمد جواد موسوی، سردار شهیدمجتبی چادگانی پور،سردارشهید ابراهیم کریمی ، سردار شهید حسین قره داغی 

شهید علی مردان خان بختیاری -دکترفریدون اله یاری (مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان اصفهان)-دکتر جانعلی محمودصالحی(حقوق دان)-استاد رضا صالح

جغرافیا