چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۰۳:۳۴:۴۱
فرمانداری شهرستان چادگان

وزارت نیرو

لطفا دقت فرمایید که در خصوص پاسخگویی به شکایات مربوط به حوزه آب شرب داخل شهرها و روستاها می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

 

چنانچه از نحوه‌ی ارایه‌ی خدمات، نقض قوانین و مقررات و عدم انجام وظیفه از سوی مسئولین شرکتهای توزیع نیروی برق یا شرکتهای برق منطقه‌ای شکایتی داشته و خواهان رسیدگی و احقاق حق در زمینه‌های مربوطه می‌باشید و یا از سوء جریانات اداری نظیر اخذ رشوه، سوء استفاده از مقام و یا موقعیت اداری، تضییع اموال عمومی و دولتی، وجود فساد و جرم و یا دیگر تخلفات اداری اطلاعاتی دارید، می‌توانید موضوع را با رعایت نکات زیر از طریق “سمات” اعلام نمایید تا وفق ضوابط و مقررات به آن رسیدگی شود.

جهت ثبت و پاسخگویی به شکایت و گزارشات مردمی در حیطه اختیارات و وظایف شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت های آب منطقه ای استان ها بر روی لینک زیر کلیک کنید.