سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۱:۱۳:۳۴
فرمانداری شهرستان چادگان

کمیته امداد امام خمینی(ره)

مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) می توانند درخواست وام کارگشایی و اشتغال-درخواست تحت حمایت-درخواست لوازم ضروری، ثبت قبوض رایگان آب و برق و گاز ، درخواست کمک تحصیلی، جهیزیه و …. را در سامانه هوشمند امداد (سها) ثبت کنند.