فرمانداری چادگان
خانه
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو افقيمنو افقي
صفحه اصلي
استانداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پیرامون فرمانداری</span>پیرامون فرمانداری
تاریخچه
وظایف فرمانداران
منشور اخلاقی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرماندار</span>فرماندار
درباره فرماندار
ملاقات مردمی با فرماندار
گزارش عملکرد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار</span>معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار
سید اسماعیل علوی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه فرمانداری</span>حوزه فرمانداری
رئیس دفتر فرماندار:(اصغر سمندگانی)
مسئول حراست:(موسی میرزایی)
کارشناس امور سیاسی و امنیتی:(احمدرضا ایسپره)
کارشناس اقتصادی و برنامه ریزی:(فتح ا... جهان بین)
کارشناس امور اجتماعی:(علیار شاه بندری)
کارشناس انتخابات:(یزدان پناه شکوهی)
کارشناس سیاسی انتظامی(احمدرضا ایسپره)
کارشناس فناوری اطلاعات:(جمال الدین صفری)
کارشناس امور بانوان:(خانم محمدی - خانم قره داغی)
کارشناس دبیرخانه: فاطمه نجاری
مسئول روابط عمومی اصغر سمندگانی - همکار:(اسحاق عباسی - خبرگزاری ایسنا و ایمنا)
کارشناس دفتر فنی:علی بیات «سرباز امریه»
فرمانداری در یک نگاه
گزارش و عملكرد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پیرامون بخشداری</span>پیرامون بخشداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخشداری مرکزی</span>بخشداری مرکزی
تاریخچه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخشدار مرکزی</span>بخشدار مرکزی
حسین شریفی
ملاقات مردمی با بخشدار مرکزی
گزارش عملکرد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه بخشداری مرکزی</span>حوزه بخشداری مرکزی
مسئول فنی:(مسعود عباسی)
کارشناس مالی:(خانم محمدی)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخشداری چنارود</span>بخشداری چنارود
تاریخچه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سرپرست بخشداری چنارود</span>سرپرست بخشداری چنارود
سجاد لاچینانی
ملاقات مردمی با سرپرست بخشداری چنارود
گزارش عملکرد
حوزه بخشداری چنارود
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره چادگان</span>درباره چادگان
وجه تسميه چادگان
درباره چادگان
مشاهير و بزرگان
گالري تصاوير
ورود اعضاء
تماس با ما
سايت قبلي
Collapse منو پايينمنو پايين
صفحه نخست
درباره فرمانداري
شهرستان
انتقادات و پيشنهادات
نقشه سايت
تماس با ماكليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.