سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۱:۲۵:۲۰
فرمانداری شهرستان چادگان

فرم ملاقات مردمی فرماندار

برنامه ملاقات چهره به چهره با فرماندار شهرستان، روزهای دوشنبه هر هفته ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۲ در محل دفتر فرماندار برگزار می شود؛ لذا شهروندان محترم می توانند ضمن تماس با شماره ۵۷۶۹۰۴۴۳ هماهنگی لازم را با مسئول دفتر فرماندار معمول و نسبت به ثبت درخواست خود در فرم زیر اقدام نمایند.